menu

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU
                                     Kính gửi:
                                                - Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 238;
                                                - Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232.
          Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12 năm 2013 Văn phòng hiện trường, Khu Quản lý đường bộ II đã tổ chức nghiệm thu Quí IV/2013 cho 2 Công ty. Nhìn chung các Công ty đã làm tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Quí IV/2013.  Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục:
1. Công tác quản lý
- Sổ tuần đường của một số Hạt ghi còn sơ sài, chưa ghi đúng nội dung của Thông tư 47 qui định;
- Phiếu kiểm tra cầu không vẽ sơ họa các vị trí hư hỏng;
- Chưa thực hiện công tác kiểm đếm lại cột MLG,GPMB,GTHL theo yêu cầu.
2. Công tác mặt đường
- Các vị trí sình lún cao su, phát sinh ổ gà chưa được  sửa chữa kịp thời ;
- Lề đường chưa được chú ý đắp, san gạt đảm bảo độ dốc thoát nước;
- Vệ sinh mặt đường còn kém nhiều vị trí bị lấp vạch sơn (lưng đường cong).
3. Công tác an toàn giao thông
- Một số cột biển báo còn bị nghiêng lệch, biểu tượng bị mờ;
- Cọc tiêu nghiêng ngả mất mỹ quan;
- Cột H mất nhiều, chưa được bổ xung.
4. Công tác nền và thoát nước
- Công tác vét rãnh còn sơ sài, chưa bấm đáy rãnh, làn mất kích thước lòng rãnh;
- Thượng, hạ lưu, lòng cống còn nhiều đất cát, rác thải làm ảnh hưởng dòng chảy;
- Trong các Thị trấn,  thị xã, thành phố rãnh tam giác còn có đất, rác;
- Rãnh xây kín nạo vét chưa hết.
5. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên cầu
- Một số cầu đất cát còn trong khe co giãn;
- lan can cầu bị gỉ sét chưa sơn lại..
Trên đây là một số tồn tại trong công tác BDTX của 2 Công ty. Văn phòng hiện trường II.8 yêu cầu:
Các Công ty chỉ đạo các Hạt quản lý đường bộ khắc phục ngay những tồn tại trên trong tháng 1 năm 2014. 

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Phiếu Yêu Cầu đảm bảo giao thông đường sắt cắt ngang đường bộ QL2

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU
( ngày yêu cầu:16/12/2013)

Kính gửi: Công ty CP QL&ĐTXD Công trình giao thông 238.

 -    Hiện nay tại 2 điểm đường sắt giao cắt đường bộ: Km63 + 200 và Km 76 + 260 mặt đường đã bị hư hỏng nặng. Đề nghị công ty CP&ĐTXD Công trình giao thông 238 chỉ đạo  Hạt 2 , Hạt 3 Quốc lộ 2 đảm bảo giao thông và tiếp tục yêu cầu Công ty quản lý đường sắt Vĩnh Phú phải đảm bảo giao thông trong phạm vi quản lý.
 -   Yêu cầu Công ty CP&ĐTXD Công trình giao thông 238 có văn bản báo cáo  công tác đảm bảo giao thông  tại 2 vị trí trên trước ngày 20/12/2013 về Văn Phòng Hiện Trường II.8 và Khu Quản Lý Đường Bộ II .


                                                          VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
Số 12 /BC-VPHTII.8
V/v báo cáo  hư hỏng cầu Kỳ Lãm
 Km123+187 QL2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2013
Kính gửi: Khu Quản lý đường bộ II.
Văn phòng hiện trường II.8 được giao quản lý từ Km109 - Km312+500 QL2 Qua tuần tra, kiểm tra văn phòng phát hiện tại cầu Kỳ lãm (Km123+187 QL2) hiện nay đã bị hư hỏng cục bộ. Cụ thể như sau:
- Phần mặt cầu trái tuyến bị lún lõm sâu 5-6 cm đường kính 1,2m;
- Vỡ, lún 2 tấm bản mặt cầu trái tuyến ( Kích thước tấm bản 1x2m).cách đầu dầm 9m.
Sau khi phát hiện hư hỏng văn phòng đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232 khẩn trương  phân luồng tại chỗ đảm bảo giao thông.
Văn phòng hiện trường II.8 báo cáo khu Quản lý đường bộ II biết và xin ý kiến chỉ đạo.
Nơi nhận:                                                      VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
- Như trên;                                                                                       
- Lưu VP.

Ngay sau khi cầu bị lún văn phòng hiện trường cùng công ty 232 đã tiến hành rào 1/2 cầu phần bị hư hỏng phân luồng đảm bảo giao thông trong khi chờ phương án sửa chữa .

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BỘ 232
Hiện nay cầu Kỳ Lãm đã bị hư hỏng cục bộ. cụ thể:
- Mặt cầu bị lún cục bộ có D=1,2m bên trái cầu
- Tấm bản mặt cầu bị vỡ gây lún mặt cầu: 2 tấm (KT  tấm bản 1x1,2m)
Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232 chỉ đạo H 4  thực hiện công tác đảm bảo an toàn  giao thông.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Yêu cầu Công ty 238 quản lý QL3 thực hiện

Hiện nay trên tuyến QL3 do Công ty 238 quản lý tồn tại một số vấn đề sau đề nghị Công ty 238 xử lý xong trước ngày 02/12/2013
- Đoạn Km 34+100-:-Km 35+400 cọc tiêu bên phải bẩn, mặt đường lún lõm hai bên
- Đoạn Km 51+000-:-Km 54 +000 ven dải phân cách giữa và ven đường bẩn đề nghị công ty cho vệ sinh
- Đoạn Km 64+000-:-Km 66+800 ven dải phân cách giữa bẩn
- Cầu Giang Tiên mặt cầu và dải phân cách bẩn
- Km 83+780 bên trái tuyến có ổ gà
- Km 84 + 000 bên trái truyến chỏ vật liệu than vương bẩn mặt đường
- Km 87+650 bên phải tuyến xe chở đất vương bẩn mặt đường

PHIẾU YÊU CẦU BDTX TỪ KM 30 + 600 - KM 109

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU
(Lần 1 ngày yêu cầu:26/11/2013)

Kính gửi: Công ty CP QL&ĐTXD Công trình giao thông 238.
Ngày 25/11/2013. Văn phòng hiện trường II.8 đã đi kiểm tra tuyến từ Km 30+600 ÷ Km109 , qua kiểm tra  còn  một số tồn tại sau:
TT
Tên công việc
Vị trí cần phải xử lý
Yêu cầu về thời gian thực hiện (Thời gian cho phép sửa chữa)
01
Cầu ,cống
-Toàn bộ cầu, cống trên tuyến phải vệ sinh (vét bùn ,phát quang, thanh thải lòng cầu và cống).

- Phải hoàn thành công việc trong vòng 03 ngày

02
Mặt đường:
- Mặt đường ứ đọng đất, cát, đá, rác, cây cỏ mọc chờm ra mặt đường.

- Vệ sinh đất mặt đường từ Km 45 – Km 50

Trong vòng 03 ngày

03
Lề đường

-Km48+800: nước đọng lề (P)

-Km90+130:đắp lề (T)Trong vòng 03 ngày

04
Biển báo, cột Km và cọc tiêu, cọc H, MLG, Mốc GPMB
- Cọc tiêu
- Nhiều biển báo cọc tiêu bị nghiêng
 -Yêu cầu nắn lại toàn bộ cọc H và cọc tiêu, biển báo bị nghiêng trên tuyến

Trong vòng 03 ngày

05
Rãnh tam giác ,cửa hàm ếch, cống thoát nước ngang đường

-Vệ sinh trên toàn tuyến từ Km 30 + 600 – Km 109
-Trong vòng 3 ngày
06
Rãnh thoát nước kín

-Vệ sinh ,nạo vét và khơi thông rãnh hộp cũ đã có sẵn trên toàn tuyến


Thời gian hết quý IV
 VĂN PHÒNG HIỆN TRƯỜNG II.8                                                                                                                                                                             

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

                               CÔNG VĂN  YÊU CẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 232
         
 Kính gửi : Công ty TNHH một thành viên đường bộ 232.


Căn cứ Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN về tăng cường  giải quyết công tác thoát nước;
Căn cứ Văn bản số 4440/TCĐBVN-KCHT&ATGT ngày 03/10/2013 của Tổng cục ĐBVN về việc Thực hiện chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo thoát nước;
Căn cứ công văn số 1582/KQLĐBII-QLGT ngày 9/9/2013về việc triển khai Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN về tăng cường  giải quyết công tác thoát nước,
Trong tháng 11 Khu Quản lý đường bộ II đã kiểm tra công tác quản lý, bảo trì tuyến quốc lộ 2 ( Km 109 – Km 312 ) do Công ty TNHH một thành viên  232 quản lý. Khu Quản lý đường bộ II  yêu cầu Công ty TNHH một thành viên  232  thực hiện  một số nội dung sau:
* Thực hiện  Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN.
Sau một thời gian triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì , đặc biệt là triển khai Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN về tăng cường  giải quyết công tác thoát nước và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước trên các QL của Tổng cục ĐBVN công tác quản lý, bảo trì của Công ty TNHH một thành viên  232  đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý đến người lao động trên tuyến quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần phải chấn chỉnh khắc phục.
Công ty đã đào cơ bản xong 38.040 md còn những vị trí lẻ tẻ  phải triển khai tiếp công tác bạt lề đào rãnh không được chủ quan, cương quyết chống tái lấn chiếm những đoạn rãnh đã đào. Hướng dẫn  các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp tự xây rãnh đảm bảo đúng kỹ thuật, đảm bảo đúng kích thước hình học, độ dốc tránh tình trạng đặt cống ngầm quá dài. Tiếp tục cho chỉnh trang lại kích thước của rãnh dọn phần khối lượng rãnh đào cho đảm bảo mỹ quan.
Những vị trí rãnh cần gia cố theo ý kiến của địa phương tại công văn số 1589 /UBND-VP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của UBND huyện Bắc Quang Khu sẽ cân đối kinh phí bổ sung vào dự án SCMĐ Km205-Km290.
Bạt lề dứt điểm đoạn Km205-Km208 QL2 đảm bảo thoát nước vào phần rãnh xây do địa phương đã xây.
          * Công tác Sửa chữa thường xuyên.
          Vệ sinh mặt đường Công ty chú ý đoạn qua các thị trấn ( Đoan Hùng; Hàm Yên ; Bắc Quang; Vị Xuyên và thành phố Hà Giang ) còn nhiều đất đọng tại rãnh tam giác. Xử lý vị trí nước chảy ra mặt đường. Quét dọn sạch sẽ trên mặt tấm đan đậy rãnh 
          Công tác nền đường tập chung xử lý nạo vét các đoạn rãnh có nắp đậy
Công tác ATGT tiến hành sơn cột biển báo, chỉnh trang đánh số  hệ thống hộ lan mềm, phát quang biển báo thống nhất kích thước chữ trên cọc H, cột Km. Bù phụ vật liệu đảm bảo ATGT đoạn đường bê tông xi măng Km111-Km113 QL2
Công tác chú ý vệ sinh các cầu đặc biệt các cầu từ Km 109- Km166.
Công tác quản lý hành lang  kết hợp văn phòng hiện trường và TTGT để kiểm tra các đơn vị thi công trên đường đáng khai thác ( giấy phép thi công dự án thi công đoạn Km111 – Km 163 QL2 )
Căn cứ các nội dung nêu trên,  Công ty TNHH một thành viên  232   và các đơn vị liên quan thực hiện  ./.


oạch và Đầu tư;
- Lưu KHKT,VT. 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 Số:           / KQLĐBII-VPHTII.08
         V/v: Thiết kế rãnh dọc                                                          Hà Nội ngày    tháng 11 năm 2013
    đoạn Km111 – Km163 trên QL2
     
                                                                                        
         
                      Kính gửi :
Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
                                            Cục Giám đinh chất lượng Bộ Giao thông vận tải
                                            Ban Quản lý dự án 2

Trong thời gian vừa qua QL2 đã được Bộ giao thông vận tải đầu tư và nâng cấp cải tạo  góp phần  thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân cũng như thuận lợi cho quá trình quản lý bảo trì sau này.
Hiện nay các hạng mục dã và đang triển khai thi công. Khu Quản lý đường bộ II là cơ quan quản lý và vận hành bảo dưỡng bảo trì sau này, sau nhiều lần kiểm tra tại hiện trường Khu Quản lý đường bộ II Kiến nghị về thiết kế đặc biệt là hệ thống thoát nước như sau:
+  Thiết kế rãnh dọc. Hiện nay tại hiện trường hệ thống rãnh BTCT có nắp đậy cao độ mặt bản không cùng với cao độ mặt đường (chênh cao 28 cm mái dốc 1/1)có các bất cập như sau:
- Các phương tiện giao thông từ các hộ hai bên đường và đường ngang khi tham gia vào đường QL rất nguy hiểm vì khi các phương tiện từ các hộ hai bên đường đi ra đương nhiên phải lấy đà để vượt qua khoảng chênh cáo đó, do vậy sẽ gây xung đột  tức thì với các phương tiện trên đường chính.
- Các hộ hai bên đường ở các khu đông dân cư khi tham gia giao thông ra đường chính sẽ xảy ra hai hiện tượng  
·        Các hộ thấp hơn mặt rãnh thì từ nhà ra đến đường  qua nhiều cao độ việc đi lại cũng rất khó khăn.
·        Các hộ cao hơn mặt rãnh thì từ nhà ra đường lại phải đi xuống mặt bản rồi mới lên mặt đường vô hình chung lại xuất hiện một cái rãnh trước cửa nhà độ sâu là 28cm.
- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa phần mép lề khi không có lề  gia cố mà vỗ mái 1/1 . Khi các xe tải đi ra ngoài phần bê tông nhựa mép ngoài của đường sẽ rất bị đạp ra rất nhanh  hỏng .
- Công tác khai thác và bảo trì từ những bất cập trên thì các hộ hai bên đường tìm mọi cách để lấp mặt tấm bản để đi lại. Như vậy thì việc lật tấm bản lên nạo vét rãnh dọc sau này rất khó khăn.
  Từ thực  tiễn  việc chênh cao giữa tấm bản và mặt đường rất bất cập trên

Khu Quản lý đường bộ II đề nghị  các quý cơ quan, quan tâm xem xét ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ ( để báo cáo);
- Ban Thanh tra đường bộ I;
- QLGT, QLVT&ATGT;
- Lưu VT.- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu KHKT,VT. KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Trường
Những hình ảnh bất cập việc xây rãnh dọc trên QL2

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

                                                               BÁO CÁO
Những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN về tăng cường  giải quyết công tác thoát nước

 Trước những khó khăn của việc đào rãnh Văn phòng hiện trường đã làm việc với các địa phương dọc tuyến QL2. Cụ thể huyện Đoạn Km 30+600 -:- Km 50 thuộc Hạt 2 QL2 địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc là 2.250md không đào được, trong đó   1.130md rãnh nằm trong đất thổ cư ( Đoạn này do các dự án XDCB trước không đền bù). Còn lại 1.390 dân không đồng tình đào rãnh đất mà yêu cầu phải kiên cố hóa rãnh.
Sau khi làm việc UBND huyện Vĩnh Tường đã yêu cầu dừng thi công, kiến nghị phải xây rãnh  ( đã có biên bản làm việc )
THÔNG BÁO           
Kết luận của P.Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo trì tuyến Quốc lộ 2 ( Km 30+600 – Km 109 ) do Công ty cổ phần QL&ĐTXD CTGT 238 quản lý .

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, Khu Quản lý đường bộ II đã kiểm tra công tác quản lý, bảo trì tuyến quốc lộ 2 ( Km 30+600 – Km 109 ) do Công ty Cổ phần QL&ĐTXD CTGT 238 quản lý. Đoàn công tác do P.Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Ngọc Sơn làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn có lãnh đạo Văn phòng hiện trường II.8, lãnh đạo và chuyên viên của đơn vị quản lý, bảo trì  tuyến quốc lộ được kiểm tra, P.Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Nguyễn Ngọc Sơn đã kết luận một số nội dung sau:
Sau một thời gian triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì , đặc biệt là triển khai Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN về tăng cường  giải quyết công tác thoát nước và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước trên các QL của Tổng cục ĐBVN công tác quản lý, bảo trì của Công ty Cổ phần QL&ĐTXD CTGT 238 đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý đến người lao động trên tuyến quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần phải chấn chỉnh khắc phục.
* Thực hiện  Chỉ thị 3701/CT-TCĐBVN ngày 21/8/2013 củaTổng cục ĐBVN.
Công ty phải triển khai quyết liệt hơn công tác bạt lề đào rãnh không chủ quan, cương quyết chống tái lấn chiếm những đoạn rãnh đã đào. Hướng dẫn  các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp tự xây rãnh đảm bảo đúng kỹ thuật, đảm bảo đúng kích thước hình học, độ dốc tránh tình trạng đặt cống ngầm quá dài. Tiếp tục cho chỉnh trang lại kích thước của rãnh dọn phần khối lượng rãnh đào cho đảm bảo mỹ quan.
Những vị trí rãnh không đào được do dân phản đối cho phép đưa phần kiên cố hóa rãnh các đoạn trên vào các dự án đã cho phép đầu tư trong kế hoạch năm 2014 đã có, như sau:
- Đoạn Km 30+600 -:- Km 50 thuộc Hạt 2 QL2 địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào  công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km30+600 – Km50+650.
- Đoạn Km 67+00 -:- Km 109 thuộc Hạt 3 QL2 địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ đưa vào công trình  Xây rãnh dọc thoát nước BTCT đoạn 77+800-78+500.
          * Công tác Sửa chữa thường xuyên.
          Vệ sinh mặt đường Công ty chú ý đoạn qua thành phố Vĩnh Yên và thành phố Việt trì còn nhiều đất đọng tại rãnh tam giác. Cỏ mọc phần rải phân cách giữa đặc biệt tại Km67. Xử lý vị trí nước chảy ra mặt đường bên phải tuyến Km 32+900. Quét dọn sạch sẽ trên mặt tấm đan đậy rãnh 
          Công tác nền đường tập chung xử lý nạo vét các đoạn rãnh có nắp đậy, bạt lề Km38-Km38+800
Công ATGT tiến hành sơn cột biển báo, chỉnh trang hệ thống hộ lan mềm, phát quang biển báo thống nhất kích thước chữ trên cọc H, cột Km.
Công tác chú ý vệ sinh các cầu đặc biệt cầu Bồ Sao, Thượng Lạp…. thống kê kiểm tra  các cầu để tiếp tục xây bậc lên xuống  để kiểm tra cầu.
Công tác quản lý hành lang  kết hợp văn phòng hiện trường và TTGT để kiểm tra các đơn vị thi công trên đường đáng khai thác ( giấy phép thi công đường nước thải  đoạn qua thành phố Vĩnh Yên, kiên quyết dừng việc thi công cột điện qua thành phố Việt Trì )

Khu Quản lý đường bộ II thông báo tới  Công ty Cổ phần QL&ĐTXD CTGT 238 và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện  ./.
Một số hình ảnh QL2 sau khi kiên trì vận động một số đoạn rãnh trước dân ko cho làm nay cho làm