menu

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Quốc lộ 3 do Hạt 2 và Hạt 3 công ty 238 quản lý đang tích cực triển khai đào rãnh, bạt lề

Công ty 238 quản lý QL3 đang tích cực đào vét rãnh dọc và bạt lề trên tuyến.

Trong quá trình bạt lề, đào rãnh. Công ty 238 lưu ý hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân ven đường khi làm cống bắc qua rãnh cần đặt ống công to (Ví dụ nếu ống tròn đặt ống Phi 40cm trở lên hoặc tương đương). Khi đặt ống cống cần đặt phù hợp với rãnh dọc để tránh tình trạng đáy cống nhà dân cao hơn đáy rãnh dọc gây đọng nước trên rãnh hoặc quá thấp gây tắc rãnh. Tại các vị trí bạt lề, đào rãnh cần lưu ý vệ sinh để đảm bảo an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp tái vi phạm lề và rãnh dọc mới đào.

Một số tồn tại ổ gà và nước đọng lề đường của Hạt 2 QL2(Ngày 25/9/2013)

PHIẾU YÊU CẦU 

Phiếu yêu cầu ngày 25/9/2013, Km30 + 600 - Km70, QL.2
              1. Nội dung yêu cầu thực hiện, khắc phục:
-Yêu cầu Hạt 2 - QL2 thực hiện ngay công tác vá ổ gà và khơi thông nước đọng lề, mặt đường trên toàn tuyến.
              2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: ngày 29/9/2013

Một số tồn tại về rãnh dọc Hạt 3 QL2 (ngày 25/9/2013)

PHIẾU YÊU CẦU

Phiếu yêu cầu ngày 25/9/2013, Km70 - Km109,QL2

              1. Nội dung yêu cầu thực hiện, khắc phục:
-Yêu cầu Hạt 3 - QL2 thực hiện ngay công tác nạo vét, khơi thông rãnh dọc trên toàn tuyến.
            2.Thời hạn yêu cầu hoàn thành: ngày 29/9/2013

Một số tồn tại vệ sinh cống Hạt 3 QL2 (Ngày 25/9/2013)

PHIẾU YÊU CẦU

Phiếu yêu cầu ngày 25/9/2013, Km70 + Km109, QL2

              1. Nội dung yêu cầu thực hiện:

          -Yêu cầu Hạt 3 - QL2 thực hiện ngay công tác vệ sinh và phát quang cầu và cống trên toàn tuyến.


           2. Thời hạn yêu cầu hoàn thành: ngày 29/9/2013

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Một số hình ảnh bạt lề Công ty 232 đã thực hiện
 (Ảnh chụp ngày 12/9/2013)

phiếu yêu cầu

Phiếu yêu cầu

Bụng đường cong lề đường bị cao (Km180+680 T QL2)
Yêu cầu: Hạt 5 bạt lề đảm bảo thoát nước
Thời hạn hoàn thành: 20/9/2013
( Ảnh minh họa)

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Cầu Đồng Danh I QL3 do hạt 3 công ty 238 quản lý

Hiện nay cầu đang bị sói, nứt tứ nón mố phía Bắc Kạn bên phải tuyến


Đề nghị Công ty 238 sửa chữa xong trước ngày 19/9/2013.

Sói chân tứ nón mố cầu Sơn Tiến QL3 do hạt 2 Công ty238 quản lý

Cầu Sơn Tiến QL3 bị sói chân tứ nón mố phía Hà Nội bên phải tuyến
Đề nghị Công ty 238 cho xử lý xong trước ngày 19/9/2013.

Đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km37+000-:-Km51+000 QL3 do Hạt 2 Công ty 238 quản lý

Hiện nay trên tuyến QL3 từ Km37+000-:-Km51+000 có rất nhiều dự án và nhiều Nhà thầu đang thi công. Các công trình không liên tục Nhà thầu thường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.


Đề nghị Công ty 238 phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra lập biên bản các Nhà thầu không đảm bảo giao thông các công trình và báo cáo kết quả bằng văn bản về Khu QLĐBII và VPHT II.8 trước ngày 19/9/2013.