menu

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

NỘI DUNG YÊU CẦU THỰC HIỆN

- Ngày 31/10/2013: Đề nghị Công ty 238 sửa chữa lan can tay vịn bị nghiêng đổ cầu Đá Mài Km 103+100 QL3. Trong thời gian đào rãnh Công ty 238 đôn đốc các hạt thực hiện thường xuyên công tác bảo trì tại các điểm chưa đào rãnh.
- Ngày 27/10/2013: Đề nghị Công ty 238 lưu ý trong quá trình đào rãnh trên QL3 các việc như sau:
+ Công ty phải có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn để các hộ dân không đắp đất sát ra mặt đường Nhựa và không được cao hơn mặt đường Nhựa, chỉ được cao bằng hoặc thấp hơn lề.
+ Đề nghị các Hộ dân dùng công tròn phi 45cm trở lên (hoặc tương đương) để làm cống
+ Đề nghị các hộ dân không được đắp đường qua rãnh liền nhau, phải có khoảng cách giữa các hộ dân để nước trên mặt đường thoát xuống rãnh khi mưa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét