menu

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

PHIẾU YÊU CẦU

Kính gửi công ty CP đường bộ 232 - Cienco 1

 Ngày 09/05/2014. Chi cục QLĐB I.8 đã đi kiểm tra công tác BDTX  từ Km 109 - Km 312 + 500 QL2 .Qua kiểm tra vẫn còn 1 số tồn tại sau:
- Tình trạng mặt đường xuất hiện rất nhiều ổ gà: Km178+380(P); Km193+960(P); Km193+070(T) 
Km178+380(P)

Km193+960(P)

Km193+070(T)
-Lề đường còn nhiều điểm đọng nước:
Km281+700(T)

Km 277+380(P)

- Mặt đường bẩn, đặc biệt trong thị trấn Đoan Hùng:
Km110+700(T)

Km110+300(P)

Km110+150(P)
- Hệ thống ATGT cọc H,cột Km bẩn, che lấp không hiển thị rõ thông tin:
Cột Km bẩn

mắt phản quang mất tác dụng
- Hệ thống rãnh dọc:
Km277+380(P) dân lấp rãnh dọc

nước đọng rãnh Km186+780(T)

Km182+080(P) 

Km181 +980(T)
-Vệ sinh cầu :
Cầu Lắc

Cầu Bắc Mục

Cầu Đoan Hùng
- Công tác xử lý vi phạm hành lang đường bộ: Công tác báo cáo vi phạm hành lang còn chậm, không kịp thời. Khi lực lượng thanh tra làm việc thì đơn vị đã thi công xong
Km 201+00 (T)


Km 201 +00 (P)

+Yêu cầu công ty thực hiên:
- Vệ sinh toàn bộ cầu trên toàn tuyến
- Tiến hành rửa cột Km, cọc H , lau mắt phản quang trên tuyến để đảm bảo ATGT
- Vá ổ gà bằng nhựa để đảm bảo ATGT 
- Vệ sinh sạch sẽ trong lòng rãnh dọc 
- Yêu cầu công ty chỉ đạo các Hạt phải kịp thời báo cáo các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ về Chi cục để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.
                    Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/05/2014