menu

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Chi cục Quản lý đường bộ I.8 báo cáo:
Ngày 19/9/2014 do Trung Quốc xả lũ nước sông dâng cao gây ngập úng từ Km308+800 - Km312+500


Km 309+00


nước ngập Km309+00 phía cửa khẩu


sạc lở taluy âm Km 309+170 P


Sạc lở taluy âm Km309+190 P

Chi cục Quản lý đường bộ I.8 đã  đôn đốc chỉ đạo Công ty CP đường bộ 232-Cienco1 đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.