menu

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014Ngày 3/10/2014,chi cục I.8 đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi tự ý tháo dỡ giải phân cách của công ty 123 cenco1 tại km 18+900 phải tuyến QL3 mới
Ngày 17/10/2014 chi cục phối hợp cùng với công ty 238 đóng lại giải phân cách trên.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Từ ngày 16 - 19 tháng 10 năm 2014, Chi cục Quản lý đường bộ I.8 đã phối hợp với xã Trung Môn, huyện Yên Sơn giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường tại Km 140 +00 - Km143+00 .
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Chi cục Quản lý đường bộ I.8 Báo cáo Biên bản làm việc Xử lý ngập úng QL2 tại Km 225+00 - Km225+100