menu

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Báo cáo nhanh

Ngày 16/12/2014.vào hồi 2h sáng. 1 xà lan chở cát (chưa rõ biển số) chìm và mắc vào trụ T3 cầu Đoan Hùng. Qua kiểm tra bằng mắt thường, cầu chưa có hiện tượng ảnh hưởng gì.Hiện đang tiến hành trục vớt tàu
 
Chi cục QLĐB I.8 trân trọng báo cáo