menu

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Ngày 9 tháng 01 năm 2015. Chi cục QLĐB I.8 đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty CP đường bộ 232 - Cienco1 tiến hành ngăn chặn đường ngang đấu nối trái phép( chưa có giấy phép cơ quan có thẩm quyền cấp ) tại Km 151+700(PT)