menu

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Phát hiện xe vi phạm kích thước thùng thành ở Tuyên Quang

1) Xe 22C-02215Công Ty Cổ Phần Quang Minh Thiện,Địa chỉ chủ phương tiện:Xóm 8 - Tràng Đà - Tp Tuyên Quang - Tuyên Quang

2) Xe 22C-02514 củaMa Văn Dũng - 1967, Đia chỉ: Tổ 3, P.Tân Hà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ảnh chụp cùng số liệu đăng kiểm như sau: 


Xe quá tải qua trạm cân không bị xử lý

Video được quay vào lúc 11h22p. thứ 2 ngày 11 tháng 5 năm 2015 tại trạm cân số 19 Km192+600 QL37 

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Phát hiện xe vi phạm kích thước thùng thành ở Tuyên Quang

1) Xe 22C-02215 Công Ty TNHH Tân Hiệp Tuyên Quang,Địa chỉ chủ phương tiện: Vĩnh Lợi, TT Vĩnh lộc, Chiêm Hoá, Tuyên Quang
2) Xe 22C-02146 của Công ty cổ phần LS và KS Tuyên Quang Địa chỉ chủ phương tiện: Tổ 35, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang

3) Xe 22C-02300 của Lê Ngọc Tấn 1986, Đia chỉ: Hưng Kiều 3 An Tường TP Tuyên Quang
Ảnh chụp cùng số liệu đăng kiểm như sau: