menu

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Giải tỏa vi phạm hành lang tại tại ngã 3 Km162+100 QL2

Ngày 24 tháng 8 năm 2015. Chi cục QLĐB I.8 phối hợp với UBND xã Thái Hòa - huyện Hàm Yên - Tuyên Quang giải tỏa chợ ngã 3 tại Km 162+100 QL2Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Xử lý vi phạm hành lang đường bộ

Ngày 21 tháng 8 năm 2015. Thanh tra Chi cục QLĐB I.8 tiến hành xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại Km 114+700(P) ,