menu

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Giải tỏa hành lang

Ngày 7 tháng 9 năm 2015. Chi cục Quản lý đường bộ I.8 đã phối hợp với xã Tân Tiến cưỡng chế giải tỏa hành lang tại Km44+700 QL2.