menu

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ

Ngày 17 tháng 11 năm 2015.Đội QLĐBI.8 - 02 đã làm việc với UBND huyện Tam Dương,tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ bằng hình thức phát tờ rơi đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến QL2.