menu

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Cưỡng chế tại Km 197+900 QL2 xã Yên Lâm - Tuyên Quang

Ngày 22 tháng 11 năm 2016. Chi cục QLĐB I.8 đã phối hợp UBND xã Yên Lâm và Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234. Cưỡng chế giải tỏa công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Km 197+900 QL2

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Cưỡng chế rào chắn san lấp đường ngang Km118+500 phải tuyến QL2

Ngày 11 tháng 11 năm 2016. Chi cục quản lý đường bộ I.8 phối hợp công ty Cổ phần đường bộ 232 và chính quyền địa phương thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn. Tuyên Quang  cưỡng chế rào chắn san lấp đường ngang Km118+500  phải tuyến QL2

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh 
Kết quả kiểm tra hiện trường ngày 14/10/2016 phục vụ nghiệm thu hết bảo hành

Một số tồn tại cần phải được khắc phục trước khi hết bảo hành.
1. Lún vệt bánh xe Km 46+180 QL.32 trái (đo bằng thước dài 1,2m)

2. Lún vệt bánh xe Km4+650 QL.2C _ vòng xuyến (đo bằng thước dài 1,2m)


3. Lún vệt bánh xe Km4+720 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

4. Lún vệt bánh xe Km5+00 QL.2C _ trái (đo bằng thước dài 1,2m)

5. Lún vệt bánh xe Km5+050 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

6. Rạn nứt, trượt BTN Km5+424 QL.2C _ trái (trên mặt cầu)

7. Lún vệt bánh xe Km6+184 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

8. Lún vệt bánh xe Km6+204 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

9. Lún vệt bánh xe Km6+220 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

10. Lún vệt bánh xe Km6+230 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

11. Rạn nứt, xô trượt BTN Km6+372 QL.2C _ phải  (trên mặt cầu)

12. Rạn nứt BTN Km6+424 QL.2C _ trái  (trên mặt cầu)

13. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+198 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

14. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+305 QL.2C _ phải (trên mặt cầu) 

15. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

Tổng thể rạn nứt, xô trượt BTN Km7+305-Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

16. Lún lõm BTN Km7+328 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)

17. Rạn nứt, xô trượt BTN Km7+307 QL.2C _ phải (trên mặt cầu)
 

18. Lún vệt bánh xe Km9+600 QL.2C _ phải (đo bằng thước dài 1,2m)

19. Lún vệt bánh xe Km9+600 QL.2C _ trái (đo bằng thước dài 1,2m)

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Báo cáo lún sụt nền đường

Ngày 25/6/2016. tại Km 60+860 (PT) xuất hiện lún sụt nề mặt đường, phần tường hố ga thoát nước cống cách mép đường 1,7 m (kích thước 1m x 0,3m sâu 0,5m)