menu

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Tiến hành tháo dỡ biển báo 127 và 134 tại đầu đường dẫn cầu Vĩnh Thịnh

Thực hiện Chỉ thị của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Ngày 20 tháng 01 năm 2016 Chi cục QLĐB I.8 phối hợp với Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 248 - hạt Cầu Vĩnh Thịnh  tiến hành tháo dỡ 8 biển hạn chế tốc độ (biển báo 127) và 4 biển hết hạn chế tốc độ (biển 134) trên đường dẫn cầu Vĩnh Thịnh.