menu

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Công ty 238 tiến hành vét rãnh

 Ngày 13/5/2016 Công ty 238 tiến hành vét rãnh tại Km48+630 - Km48+80(PT) và gạt lề nước đọng mặt đường tại Km48+680 - Km48+720(PT)- Ngày 13/5/2016 Moi rãnh Km47+300 - Km47+400 (PT)


- Ngày 2,3,4/5/2016 nạo vét cống từ Km47+080 - Km47+270 (TT)- Ngày 13/5/2016 Nạo vét cống sâu 2m tai Km47+310(PT)
- Nạo vét rãnh tại Km90+510 - Km90+550(TT) và Km90+900(P)

Xe chở quặng có hiện tượng chở quá tải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Hà GiangGiải tỏa hành lang

Ngày 25 tháng 5 năm 2016. Chi cục Quản lý đường bộ I.8 tiến hành giải tỏa hành lang tại Km45+00 QL2.