menu

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Cưỡng chế tại Km 197+900 QL2 xã Yên Lâm - Tuyên Quang

Ngày 22 tháng 11 năm 2016. Chi cục QLĐB I.8 đã phối hợp UBND xã Yên Lâm và Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234. Cưỡng chế giải tỏa công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Km 197+900 QL2

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Cưỡng chế rào chắn san lấp đường ngang Km118+500 phải tuyến QL2

Ngày 11 tháng 11 năm 2016. Chi cục quản lý đường bộ I.8 phối hợp công ty Cổ phần đường bộ 232 và chính quyền địa phương thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn. Tuyên Quang  cưỡng chế rào chắn san lấp đường ngang Km118+500  phải tuyến QL2