menu

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 23/8/2017, tại trụ sở Chi cục Quản lý đường bộ I.8 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2018. Hội nghị đã thành công tốt đẹp
Một số hình ảnh tại đại hội