menu

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên QL2 thị trấn Tân Yên, Hàm Yên , tỉnh Tuyên Quang

Ngày 25-26/1/2018 Chi cục QLĐB I.8 phối hợp với UBND thi trấn Tân Yên, Hàm Yên giải tỏa vi phạm hành lang ATGT huyện Hà Yên